De visie van de Jonge Libertariërs.

Inleiding

Wij zijn Libertariërs. Dit is een politieke filosofie, die individuele vrijheid bevordert. Wij willen dat Nederland een nachtwakersstaat wordt. De burger moet meer macht hebben. Er moet op lokaal niveau geregeerd worden. Wij zijn een jongerenorganisatie die gelieerd is aan de Libertarische Partij van Nederland, ook wel LP genoemd. De LP doet mee met de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Wij willen hun ideeën op een ander level promoten. Wij willen dus dat Nederland vrijer voor het individu, en daarmee voor de hele samenleving wordt.

  1. Drugs

Wij zijn voor het legaliseren van het produceren en gebruiken van cannabis en partydrugs. Door vergunningen te verstrekken aan opgeleide en getrainde professionals zal de kwaliteit van deze drugs toenemen, hierdoor kunnen zij op een veiligere manier gebruikt worden. De kwaliteit zal gecontroleerd worden door het NKN (Nederlandse Keuringsdienst van Narcotica). Dit gebeurt met de reden dat alle geproduceerde drugs moeten voldoen aan veiligheidseisen, waardoor er minder ongelukken zullen gebeuren.

  1. Europa

Nederland is op het moment geketend door ons lidmaatschap van de EU. We worden verplicht ons aan allerlei wetten en regels te houden, ongeacht de mening die het Nederlandse volk hierover heeft. Dit vinden wij weinig democratisch. Wij zijn in de basis al geen liefhebber van een grote regeldruk, maar als het ons ook nog eens van boven wordt opgelegd door een EU gaat het ons echt te ver. Wij zijn voorstander van het uittreden van de EU, maar we willen de goede handelsrelaties met Europese landen behouden.

  1. Buitenlandse conflicten

Nederland is al jarenlang bezig met het bevechten van groepen die niet direct iets tegen onze staat hebben gedaan. Door ons niet meer te mengen in internationale conflicten zullen we als staat meer geld besparen. Wij zijn van mening dat het leger niet ingezet moet worden tenzij Nederland wordt aangevallen, dit is onderdeel van onze non-agressie politiek. Dit houdt in dat tenzij Nederland wordt aangevallen er geen militaire acties worden ondernomen.

  1. Onderwijs

Het onderwijs zoals wij het nu kennen is hopeloos verouderd, dit benadeelt veel jongeren die moeite hebben met leren. Daarom zijn wij tegen centraal opgelegde leerdoelen, gestandaardiseerde toetsen en bindend schooladvies. De reden hierachter is dat elk kind op een andere manier leert, hierdoor zullen meer scholen onderwijs op maat moeten leveren in plaats van dezelfde leerwijze voor elke student. Verder zijn wij tegen het verbod op thuisonderwijs, als dit voldoet aan de eisen van een redelijke opleiding.

  1. Economie

Wij vinden dat de economie op het moment te veel het slachtoffer is van regels. Daarom promoten wij het idee van een vrije markt en minder belastingen. Door overbodige uitgaven terug te dringen kan er minder inkomstenbelasting geëist worden en kan het BTW tarief ook omlaag. Ook zijn wij van mening dat een vlaktaks van 15,6 % moet worden ingevoerd, waardoor je uiteindelijk niet meer voor elke euro die je extra verdient 52 cent aan de staat geeft. Ook zullen erf- en schenkbelastingen afgeschaft moeten worden, zodat je echt vrij bent om te doen met je geld wat jij wilt. Verder zijn wij ook voor het verminderen van accijnzen op bijvoorbeeld: brandstof, alcohol en tabak. Mensen mogen hun eigen keuzes maken, daar hebben ze de overheid niet bij nodig.

  1. Ondernemers

De ondernemersgeest van de Nederlanders is al eeuwenlang een van de redenen van onze succesvolle economie. Maar door het toenemen van regels en bureaucratie is het steeds moeilijker geworden voor iedereen om een bedrijf op te richten. Wij willen de Nederlandse bevolking weer aanmoedigen om een eigen bedrijf te starten door het gemakkelijker te maken, dit willen wij ook realiseren door scholen aan te moedigen om ondernemingslessen te laten geven.

  1. Gelijkheid

Nederland is een land dat al jaren uitgaat van het idee dat iedereen gelijk is. Wij zijn van mening dat iedereen moet genieten van dezelfde behandeling, ongeacht afkomst, religie, seksualiteit of levensstijl. Wij promoten het samenleven in harmonie en het respecteren van elkaars cultuur. Wij zijn ook tegen positieve discriminatie door het feit dat dit ook een vorm van discriminatie is, en daarom vinden wij dat dit geen plek heeft in de Nederlandse samenleving. We staan voor gelijkheid voor de wet, in plaats van gelijkheid door de wet.